Istaknuto

Istaknute objave

Istraga.ba saznaje: Policija hapsi Zijada Blekića

Policija je jutros upala u kuću sarajevskog biznismena Zijada Blekića, saznaje Istraga.ba. U toku je pretres i očekuje se njegovo hapšenje. Nalog je izdalo Tužilaštvo Kantona Sarajevo. Na osnovu istog naloga policijske agencije od jutros pretresaju 30 lokacija lokacija na području Sarajeva, a pod istragom je ukupno 16 osoba.

Ova akcija ima veze sa slučajem poznatim kao NLB Vradis.

policija ispred kuće Zijada Blekića

Istraga u ovom predmetu traje od 2010 godine, a usmjerena je protiv nekoliko osoba i pravnih lica iz Slovenije te više bh državljana.

„Prijavljeni su stekli protivpravnu korist od 28,7 miliona maraka te istim sredstvima raspolagali držeći ih u sefovima, na bankovnim računima, transferisanjem na različite račune, podizanjem većih iznosa u gotovini, a sve sa namjerom prikrivanja njihovog izvora,“ navedeno je u izvještaju SIPE dostavljeno Tužilaštvu Kantona Sarajevo.

Ranije je, u okviru ovog predmeta, bilo nekoliko pretresa. U oktobru prošle godine službenici SIPA-e, u akciji kodnog naziva “Profit”, blokirali su skoro više od sedam miliona maraka koji su se nalazili na računima osumnjičenih i firmi koje se dovode u vezu s njima.  Ukupmo se radilo o 24 računa otvorena kod devet banaka i jednog investicionog fonda. Mediji su ranije pisali da su u okviru ovog predmeta osumnjičei vlasnik brokerske kuće “Eurohaus” Zijad Blekić, njegov nekadašnji zamjenik Edin Dizdar, direktor “Vradis investicije” Ramiz Bibić, bivši direktor “Vranice” Naser Daca, direktor i suosnivač “Profin Investa” Daver Halilbegović, suosnivač i predsjednik Nadzornog odbora “Profin Investa” Armin Mulahusić, koji je također obnašao dužnost direktora “Eurohaus Investa” Zijada Blekića.

NLB grupacija Ljubljana je 2007. godine započela proces izgradnje stambeno-poslovnog centra na Marijin Dvoru u Sarajevu, a zemljište za njegovu izgradnju, površine oko 16.000 m2, je kao posrednik trebala kupiti kompanija “Profin Invest”.

Zemljište je kupljeno od kompanije “Unioninvest izgradnja objekata” Ibrahima Jusufranića, a prema nalazima iz istrage SIPA-e, Daver Halilbegović i Armin Mulahusić iz “Profin Investa” su navodno obećali da će bez naknade prenijeti dijelove svojih uloga u “Profin Investu” na kompaniju “Žerjav” Ljubljana (50 posto) i “Vranica” (25 posto). Ti iznosi udjela nisu upisani u Registar, ali su 2008. godine poslužili kao osnov za dobijanje kredita za kupovinu zemljišta u iznosu od 41 milion KM.

Zatim su Halilbegović i Mulahusić sa Jusufranićem kao direktorom firme “Unioninvest izgradnja objekata”, sudeći prema optužbama, zaključili ugovor o kupovini zemljišta na lokaciji Kvadrant C Marijin Dvor po cijeni od 31,6 miliona KM, iako je procijenjena vrijednost istog, navodno, iznosila 15 miliona KM.

Velika akcija Granične policije u Krajini: Pakistanac na čelu kriminalne grupe, policajci iz Bihaća pomagali krijumčarenje migranata

Pripadnici Granične policije od jutros pretresaju više od dvadeset lokacija na području Unsko-sanskog kantona, saznaje Istraga.ba. Akcija je usmjerena protiv krijumčara migrantima. Među osumnjičenima je i jedan pripadik MUP-a USK.

Granična policija, prema informacijama Istrage, vrši pretrese na području Bihaća, Cazina i Velike Kladuše, a pod istragom su najmanje 23 osobe, od čega je većina bh. državljana. Kao vođa ove kriminalne grupe označen je Ahmed Iftkhar iz Pakistana, a među njegovim pomagačima Sead Mukanović koji je ranije hapšen zbog krijumčarenja migranata, ali i službenik MUP-a USK-a Amel Čaušević.

Istražitelji sumnjaju da je ova kriminalna grupa, zajedno sa još nekim službenicima MUP-a USK-a, organizirala krijumčarenje migranata na teritoriju Hrvatske. Za ove akcije koristili su rent a car kuće sa područja USK, a policajci su otkrivali lokacije na kojima se nalaze patrole, kako bi ih krijumčari mogli izbjeći.

Press, laži i respiratori: Vodili javnu istragu, pa im smeta objava optužnice!

Oglasilo se Tužilaštvo BiH. Sada je problem što je Istraga.ba objavila optužnicu u predmetu “Respiratori” čije su podizanje oni najavili nekoliko puta, a o čijem su podizanju javnost izvijestili preko žurnog Borisa Grubešića. Optužuju “nn” osobe da ugrožavaju istragu koja je završena, te optužuju naš portal da smo pojedine dokumente “lažno prikazali” kao “nacrt optužnice”.

“Nakon ispitivanja osumnjičenih osoba u ovom predmetu u dana 30. 11. do 02.12.2020. godine kojom prilikom je osumnjičenima predat zapisnik o ispitivanju u kojem je naznačen osnov sumnje za koji se sumnjiče, u medijima je objavljen dio tog zapisnika, lažno prikazan kao „nacrt optužnice“, navode u Tužilaštvu BiH.

Za početak, i oni sami priznaju da je prvi dokument koji je objavila Istraga.ba – autentičan. Drugo, na trećoj stranici dokumenta (kojeg smo nazvali nacrt optužnice) pod tačkom 2. naslovljenoj kao : Fadil Novalić, Fikret Hodžić i F.H. “Srebrna malina” d.o.o. Srebrenica, na kraju prvog i početku drugog reda prvog pasusa piše: “u svojstvima  opisanim tačkom 1 ove Optužnice“. Dakle, u dokumentu čiju autentičnost Tužilaštvo BiH ne poriče, a za kojeg tvrdi da smo ga “lažno prikazali” kao “nacrt optužnice” piše – optužnica.

nacrt optužnice

Identičan sadržaj se nalazi i u “originalnoj” optužnici koju je Tužilaštvo BiH poslalo Sudu BiH na potvrđivanje, što se može vidjeti i na stranici broj četiri, u poglavlju 2., identično nazvanim: Fadil Novalić, Fikret Hodžić i F.H. “Srebrna malina” d.o.o. Srebrenica. 

Optužnica

Dalje, pod tačkom 2.4 dokumenta čiju autentičnost Tužilaštvo BiH ne negira, a za koju tvrdi da je “lažno” nazvana “nacrtom optužnice”, u prvom redu piše: “u realizaciji plana opisanom tačkom 1 Optužnice”.

Nacrt Optužnice

Identičan činjenični opis i identične optužbe navedene su i u originalnoj optužnici koju je Tužilaštvo BiH proslijedilo Sudu BiH na potvrđivanje. Međutim, ova tačka optužnice je dobila oznaku 2.5.

Radi se, dakle, o identičnom sadržaju, kojo smo, tvrdi Tužilaštvo BiH, “lažno prikazali” kao “nacrt optužnice”. No, postupajući tužilac Džermin Pašić, očito, ne pazi na detalje (naročito u predmetima krijumčarenja kokaina) pa je pod pritiskom svog mentora Dubravka Čampare pisao ovo saopćenje za javnost. Stoga idemo dalje.

“Nakon što je Tužilaštvo BiH sačinilo i dostavilo na potvrđivanje Sudu BiH optužnicu broj: T20 0 KTO 0018837 20 od 4.12.2020. godine protiv osumnjičenih Fadila Novalića i dr., optužnica je objavljena u medijima, a sadržajem objave obuhvaćeni su i lični podaci osumnjičenih osoba i predloženih svjedoka”, saopćilo je Tužilaštvo BiH.

Ponovo materijalna greška. Istraga.ba nije objavila lične podatke predloženih svjedoka. To se može vidjeti i na ovom linku na kojem se nalazi objavljeni “sporni tekst” U okviru tog teksta jeste objavljen dio spiska svjedoka, ali bez njihovih ličnih podataka.

spisak svjedoka bez ličnih podataka

Možda je jedini problem što je objavljen identitet svjedoka Aljoše Čampare, koji je postao “prijatelj Tužilaštva BiH” i ima status lica zaštićenog od krivičnog gonjenja. Ali tako je, što bi u prisustvu brojnih svjedoka kazao Dubravko Čampara, “kad Gačani udaraju”, misleći, pritome, na sebe, Džermina Pašića i svog brata Aljošu Čamparu.

“Tužilaštvo BiH svako neovlašteno činjenje dostupnim dokumenata i sadržaja iz kaznenog spisa shvata kao još jedan u nizu pritisaka na rad u ovom predmetu. Obavještavamo javnost da će radnje činjenja dostupnim ili ustupanja dokumenata i podataka iz spisa, a za koje se saznalo ili došlo u okviru sudskog postupka, a koji se po zakonu ne smiju učiniti dostupnim, biti predmet hitne istrage, zbog osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo povrede tajnosti postupka iz članka 237. KZBiH”, saopćili su državni tužioci.

I, opet, greška. Ovo piše u članu 237 Krivičnog zakona BiH:

“(1) Ko neovlašteno drugom otkrije činjenicu ili sredstvo koje sadrži informaciju i u čiji je posjed došao iz istražnog, sudskog, prekršajnog ili upravnog postupka pred institucijama Bosne i Hercegovine, a što se po zakonu ne smije objaviti ili je odlukom Suda Bosne i Hercegovine ili od strane ovlašćenog lica označeno kao tajni podatak, kazniće se kaznom zatvora do tri godine.                                                                              (2) Ko neovlašteno objavi, posreduje u objavljivanju, omogući objavljivanje ili učini dostupnim ono što je saznao iz sudskog, prekršajnog, upravnog ili disciplinskog postupka pred institucijama Bosne i Hercegovine, a što se po zakonu ne smije objaviti ili je odlukom Suda Bosne i Hercegovine ili drugog nadležnog organa ili institucije Bosne i Hercegovine proglašeno tajnim, kazniće se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina”.

Da su malo više, u pauzama uređivanja Pressmedia, čitali Krivični zakon ministar i tužilac Čampara pojačani Džerminom Pašićem znali bi da optužnica koju su podigli ne nosi nikakvu oznaku povjerljivosti (za razliku od brojnih dokumetata koje je državni tužilac Dubravko Čampara prosljeđivao medijima dan prije policijskih akcija, o čemu postoje brojni dokazi).

Na kraju svog saopćenja, Tužilaštvo BiH navodi da je objavljivanjem ovih dokumenata “javnost dovedena u zabludu”. To, ukratko, znači da je javnost dovedena u zabludu dokumentima Tužilaštva BiH. Osim toga, samo Tužilaštvo BiH je 27. novembra izdalo saopćenje da uskoro podiže optužnicu u predmetu “Respiratori”, iako je, formalno, istraga okončana – u decembru. No, očito su tada željeli javnost “dovesti u zabludu” ili, barem, skrenuti pažnju sa slučaja “Potkivanje 2”.

Pročitajte kompletnu optužnicu u predmetu “Respiratori”: Zašto Jelka Milićević nije dio Udružene grupe i kako su Aljoša Čampara, Naser Orić i Asim Sarajlić postali samo svjedoci

Uporedite li nacrt optužnice koju je Istraga objavila u petak ujutro sa optužnicom koja je dostavljena Sudu BiH, uočit ćete tek dvije promjene. Tužilaštvo BiH dodalo je novu tačku optužnice 2.5. kojom Fadila Novalića, Fahrudina Solaka i Fikreta Hodžića tereti da su “namjeravali” od Srebrne maline kupiti zaštitnu medicinsku opremu za 2,9 miliona maraka.

“Pripadnici Udruženja su, po osnovu prethodno osmišljenog plana, nakon realizacije nabavke respiratora namjeravali realizovati i ovaj dio Plana, do čega nije došlo usljed nedostatka odobrenih sredstava Federalne uprave civilne zaštite u opisano vrijeme, a potom i istražnih aktivnosti nadležnih organa”, navedeno je u “novoj” tački optužnice čiji sadržaj Istraga.ba ekskluzivno objavljuje i možete je pročitati na ovom linku.

Osim ovog dijela, u odnosu na nacrt optužnice koji je sačinjen u četvrtak, Tužilaštvo je u petak popodne na spisak optuženih dodalo i ministricu finansija Jelku Milićević koja, iako je formalno bila šefica Kriznog štaba, nije označena kao član Udružene grupe za činjenje krivičnih djela, te je optužena samo za nesavjestan rad u službi.

Kako se može vidjeti u optužnici, Tužilaštvo BiH uopće ne navodi da je Jelka Milićević u spornom periodu bila šefica Kriznog štaba i, formalno, komandantica Federalnog štaba Civilne zaštite preko koje su išle nabavke sumnjive opreme. Državni tužioci tek ističu da je ona ministrica finansija koja je bila nesavjesna kada je, zajedno sa Fadilom Novalićem potpisala odluku kojom je Srebrnoj malini isplaćeno 10,5 miliona maraka za nabavku respiratora iz Kine. Stoga je ona izdvojena iz Udružene grupe koja je činila krivična djela, pa je optužena – sama. Na spisku svjedoka u ovom predmetu nalazi se 67 osoba, a među njima su Đenan Salčin, bivši direktor Agencije za javne nabavke, Sebija Izetbegović, Edita Kalajdžić, Hasan Ganibegović, Ana Bavrka, Mladen Čančarević, Emir Granov, Davor Pehar, Naser Orić, Asim Sarajlić, Aljoša Čampara…

spisak svjedoka – optužnica “Respiratori”

Federalni ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čampara dobio je status svjedoka, a saslušan je zbog svog učešća na sjednici Vlade Federacije BiH 17. marta kada se razmatrao proces nabavki medicinske opreme.

“Nemojte da dođemo u situaciju da nam je važniji sada Zakon o javnim nabavkama od života građana. Mi to jednostavno danas moramo presjeći“, kazao je tada Aljoša Čampara.

Unatoč pozivu na kršenja Zakona o javnim nabavkama, od Tužilaštva BiH je dobio samo status svjedoka.

Status svjedoka ima i Naser Orić. On je, prema informacijama Istrage, komunicirao sa Fikretom Hodžićem o ovom predmetu. Prema informacijama Istrage, Orić je, nakon jednog intervjua Fadila Novalića u kojem je kazao da će tražiti istragu o nabavci respiratora, napisao svom zemljaku Hodžiću da će ih “ovaj sve zavaliti”. Na to mu je Fikret Hodžić rekao da “ima papir kojim se štiti”.

Među svjedocima u predmetu Respiratori je i Asim Sarajlić. On je komunicirao sa Fikretom Hodžićem nakon njegovog intervjua na Face TV, a istražitelji sumnjaju, na osnovu prepiske, da je on dao Hodžićev broj sekretarki Vlade Editi Kalajdžić.

MUP RS uzvraća: Pozvali na saslušanje članove koalicije “Moja adresa Srebrenica”

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske jutros je pozvalo na saslušanje Ćamila Durakovića i Sadika Ahmetovića, članove koalicije “Moja adresa-Srebrenica”. Duraković se u Policijsku stanicu u Srebrenici mora odazvati u utorak ujutro, “radi saslušanja u svojstvu svjedoka u vezi sa krivičnim djelom izborna prevara i povreda prava birača”.

“Ovaj poziv je dokaz da MUP RS oficijelno radi kampanju za Mladena Grujičića, s obzirom na to da ovaj poziv dolazi promptno nakon akcije SIPA-e i nakon što je postalo izvjesno da će izbori u Srebrenici biti poništeni”, kazao je Ćamil Duraković za Istraga.ba.

Podsjećamo, Centralna izborna komisija BiH nije potvrdila izborne rezultate u Doboju i Srebrenici, nakon što su utvrđene brojne nepravilnosti. CIK je, u međuvremenu, angažovao i vještake koji će detaljno provjeriti sve izborne prevare u Srebrenici. Istovremeno, SIPA je po nalogu Tužilaštva BiH prošle sedmice u Srebrenici uhapsila kandidate SDP-a za Skupštinu Opštine Srebrenica koji su radili za Mladena Grujičića, prijavljujući fiktivno Bošnjake na teritoriji Srbije. Nakon što su saslušani u SIPA-u, Bego Bektić i njegovi saradnici su pušteni na slobodu, a javnu podršku im je uputio i načelnik Srebrenice Mladen Grujičić za kojeg su radili u kampanji. Istraga.ba ranije je objavljivala dokaze o fiktivnom prijavljivanju birača iz Srbije na teritoriji Srebrenice. Državljani Srbije su, tako, za samo 24 sata uspijevali steći državljanstvo BiH, a neki od njih su kasnije i glasali, iako su državljanstvo stekli naknadno. U sve ove mahinacije bili su uključeni i pripadnici MUP-a RS-a zbog čega niko od navednih nije procesuiran. Međutim, nakon akcije SIPA-e, MUP RS je pokrenuo “svoju” istragu kako bi dokazao da su članovi Koalicije “Moja adresa Srebrenica” učestvovali u prevarama.

 

Ko će naslijediti odlazećeg predsjednika VSTV-a: Tegeltija preferira prijateljicu Jadranku Stanišić, a Admir Suljagić lobira za Halila Lagumdžiju

Odlazeći predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milan Tegeltija namjerava za svoju nasljednicu promovisati Jadranku Stanišić, saznaje Istraga.ba. U pitanju je članica VSTV-a koja u Vijeću zastupa interese sudija Vrhovnog suda Republike Srpske.

“Ukoliko Jadranka Stanišić ne bude imenovana za predsjednicu VSTV-a, članovi Vijeća iz RS-a bi mogli ubuduće bojkotovati sjednice”, kazao je izvor Istrage iz VSTV-a.

Jadranka Stanišić

Milan Tegeltija je za četvrtak najavio konferenciju za medije na kojoj će saopćiti svoju odluku o ostavci. No, odmah nakon zakazivanja koferencije za medije na kojoj će, vjerovatno, podnijeti ostavku na mjesto predsjednika VSTV-u, Tegeltija i njegovi “sljedbenici” u VSTV-u počeli su razmatrati mogućnosti imenovanja Jadranke Stanišić za predsjednicu Vijeća. Jadranka Stanišić je sutkinja Vrhovnog suda Republike Srpske i supruga advokata Slobodana Stanišića. Upravo su Slobodan Stanišić i Milan Tegeltija imali zajedničke poslove 2017. godine kada su bili arbitri u sporovima između putarskih firmi u Republici Srpskoj. Naime, te 2017. godine tri firme, Nevesinjeputevi, Prijedorputevi i Hercegovinaputevi, tužle su Puteve Republike Srpske tražeći ukupnu naknadu od oko osam miliona maraka. Sporovi su riješeni arbitražama, a sudije arbitri su bili Branislav Rakić, Slobodan Stanišić i Milan Tegeltija. Predsjednik VSTV-a je ukupno zaradio 44 hiljade maraka, a u svom imovinskom kartonu je naveo da je tokom 2018. godine na osnovu arbitraža zaratio 22 hiljade maraka.

Imovinski karton Milana Tegeltije

Ove arbitraže, rekosmo, Tegeltija je radio zajedno sa Slobodanom Stanišićem, suprugom Jadranke Stanišić, članice VSTV-a koju namjeravaju imenovati za predsjednicu. Ukoliko, pak, Jaranka Stanišić ne bude imenovana, članovi Vijeća iz RS-a bi se mogli povući iz VSTV-a. S obzrom na to da je za održavanje sjednica VSTV-a potrebno prisustvo najmanje jedanaest članova Vijeća, povlačenjem članova VSTV-a koji su na strani Milana Tegeltija, ne bi bilo kvoruma. Tegeltija će, rekosmo, najvjerovatnije odstupiti. Sjednicama ubuduće neće prisustvovati ni Dragomir Vukoje koji je dan uoči sjednice na kojoj se raspravljalo o Tegeltijinoj odgovornosti otvorio bolovanje. Dodamo li tu još Jadranku Stanišić, Dušku Bogojević i Željku Radović, to bi značilo da nema kvoruma, jer Vijeće uklupno ima petnaest članova. Čak i da Mahmut Švraka dože na sjednicu Vijeća, kvoruma ne bi bilo jer bi sjednici prisustvovalo svega deset članova VSTV-a. Međutim, u februaru ističe mandat Dragomiru Vukoji, a naslijedit će ga Halil Lagumdžija, sudija Suda BiH koga, pak, pojedini članovi VSTV-a bliski sekretaru Vijeća Admiru Suljagiću žele instalirati za predsjednika Vijeća.

Admir Suljagić

Suljagić i Lagumdžija su bliski prijatelji pa je, stoga, sekretar VSTV-a već započeo lobiranje kako bi ga postavio za predsjednika Vijeća, te na taj način postao apsolutni vladar bh. pravosuđa, koji bi kroz Sekretarijat u kojem je, uzgred, zaposlio svoju suprugu, kontrolisao projekte, dok bi preko Halila Lagumdžije kontrolisao postupke imenovanja. Faktički, Admir Suljagivć bi bio novi Tegeltija bh. pravosuđa.

Washington View: President Biden’s Challenges in Europe’s East

President-elect Joe Biden has committed himself to restoring trans-Atlantic relations after the uncertainties of the Donald Trump administration. Although Trump’s national security team actually helped to strengthen NATO’s military capabilities, disputes grew in several other arenas such as trade, climate, pandemic response, and handling crises in the Middle East and other regions. Biden is convinced that a more united and cooperative alliance can better manage a plethora of global problems. One of his biggest challenges will be in Europe’s east, a region that is vital for the continent’s security but faces both internal and external assaults on its sovereignty and democracy.

The Wider Europe is not monolithic but includes consolidated democracies, states where democratic norms are under threat, countries with disputed borders, states whose governments are subject to Russian state capture, and countries whose territories are occupied by Russian forces. An effective U.S. strategy must focus on strengthening national sovereignty and regional security without alienating any ally or partner and inadvertantly pushing them closer to Moscow.

In states where democratic norms are endangered, as in Poland and Hungary, the U.S. administration needs to encourage pluralism, the rule of law, a free media, and the separation of powers but it cannot ostracize any freely elected government and potentially weaken NATO’s eastern flank. For instance, despite move by the governing party in Poland to influence or control the judiciary, the country has a strong tradition of resisting authoritarianism, possesses a vibrant civil society, and is the front line defender of NATO against Russia’s political probing and geopolitical revisionism. In campaigning for democratic norms, the White House may also need to explain America’s own democracy deficits, including partisan based Supreme Court selections, the rejection of the simple majority principle in electing Presidents, deeply polarized domestic politics, the widespread acceptance of disinformation and conspiracy theories, and the evidently problematic transition between U.S. administrations.

In countries with disputed borders whose existence is threatened, Biden’s national security team can help reinforce their sovereignty and integrity. In the Western Balkans, it must finalize the Serbia-Kosova talks with a roadmap for inter-state recognition. U.S. leadership in the dialogue necessitates working closely with the EU and preventing Belgrade from delaying or diverting the final agreement. The absence of consensus assists Moscow’s subversion, while positive steps toward a bilateral deal can open up avenues for regional economic development and EU integration.

The Biden administration also needs to tackle the main impediments to Bosnia-Herzegovina’s progress into Western institutions. Constitutional, legal, and electoral changes are necessary to empower the central government in Sarajevo to function like any administration in Europe. Economic assistance must promote this process by curtailing the ability of entities and ethno-national leaders to paralyze decision-making, while anti-corruption laws must be stringently enforced in all state institutions. Persistent threats against Bosnian integrity by separatist politicians must carry penalties by triggering the full exposure of their financial malfeasance and subversive connections with Russian oligarchs, officials, and intelligence services.

For countries whose governments are targeted by the Kremlin or increasingly beholden to Chinese investment, the U.S. can help devise a strategy of economic liberation. It will need to work closely with the EU to preclude the takeovers of key economic sectors while creating better conditions for private and public investment that will be desperately needed in the wake of the COVID-19 pandemic. The Biden White House needs to promote a multi-national front against Russia’s subversion and focus on crucial state vulnerabilities, particularly in Bulgaria, Hungary, and Serbia, including disinformation, corruption, energy dependence, and the funding of nationalist and ideological radicalism.

Washington can also play a constructive role in Belarus not by sealing off the state from Western institutions through economic and diplomatic sanctions that will simply push the country closer into Russia’s orbit. It must work closely with Poland and Lithuania in a longer-term effort to bring the country closer to the European mainstream. Warsaw’s proposal for an EU mini “Marshall Plan” of economic assistance would be a valuable starting point together with developing contacts with all political actors in Minsk. Washington must also engage in forward planning in case the simmering Belarus crisis precipitates a Russian military intervention or a tighter inter-state union that would have a direct impact on NATO allies Poland and Lithuania.

 In countries whose territories are occupied by Russian forces, the White House must strengthen their defenses by providing weapons systems that will deter further aggression. Additionally, Ukraine needs a roadmap to NATO entry, while Georgia has already qualified and should start the NATO accession process. Moscow’s threats do not escalate into military intervention when independent states are under NATO’s umbrella. This has been clearly evident with Estonia, Latvia, and Lithuania after they joined the Alliance.

To be successful Biden’s policy toward Europe’s east has to be undergirded by a strong NATO and a firmer approach toward Russia. NATO’s eastern flank needs fortification in the Black Sea region in particular, by enhancing maritime defenses and capabilities in Romania and Bulgaria. Washington’s relations with Ankara must be rebuilt on the foundations of Allied security, as Turkey is an indispensable NATO bulwark against Russia and Iran. And in the wake of the latest war between Armenia and Azerbaijan, America’s role as an honest broker should aim to pull both countries closer to the West even while Moscow seeks to divide, rule, and isolate them. A more prominent U.S. role in the South Caucasus will help develop Allied connections with Central Asia and counter growing Chinese influence.

Biden must also avoid a strategic detente with Moscow in the fruitless hope that America’s chief adversary can be transformed into a genuine partner. A more assertive U.S. policy can spotlight Russia’s vulnerabilities, including its economic weaknesses and growing domestic turmoil. International democracy initiatives proposed by the President-elect should zero in on the Russian Federation by supporting human rights, political pluralism, ethnic equality, and genuine federalism in this increasingly unmanageable state. Russia’s offense against the trans-Atlantic alliance must be turned into a more difficult defense.

 

Janusz Bugajski is a Senior Fellow at the Jamestown Foundation in Washington DC. His recent book, Eurasian Disunion: Russia’s Vulnerable Flanks, is co-authored with Margarita Assenova. His upcoming book is entitled Failed State: Planning for Russia’s Rupture.

Revizori utvrdili: Zavod zdravstvenog osiguranja Sarajevo nezakonito potrošio 291 milion KM!

Od 463.811.891 KM, koliko je Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo tokom prošle godine imao na raspolaganju, čak 291.265.877 KM potrošeno suprotno zakonskim odredbama, piše politicki.ba.

Kako je utvrdil Federalna revizija, ovoliki novac potrošen je na osnovu odluka direktora ZZO KS.

Revizori su upozorili da tadašnji direktor na to nije imao pravo!Šokantni podaci revizije tu ne prestaju. Ustanovljeno je da „ušteđeno“ nešto više od 50 miliona KM tako što pacijentima nisu pružene sve potrebne informacije.

Time je „onemogućeno ostvarivanje prava osiguranika na dijagnostiku i liječenje teško oboljele djece, refundacije za usluge medicinski potpomognute oplodnje, korištenje medicinske rehabilitacije i novčanih pomoći za medicinske rehabilitacije, liječenje kroz posebne i dodatne programe zdravstvene zaštite, novčane pomoći u nabavci lijekova koji nisu dio Liste lijekova Kantona Sarajevo i za liječenje u inostranstvu, što nije u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju“, utvrdili su revizori.

Pregledom poslovanja ZZO KS utvrđeno je i da zakoni nisu poštivani prilikom javnih nabavki.

„Nije izvršen izbor dobavljača za pružanje usluga porodične medicine, za deficitarne zdravstvene usluge i usluge konsultativno-specijalističke zdravstvene zaštite (cca 26.857.800 KM), što nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, a imalo je uticaja na kvalitet i obim pruženih zdravstvenih usluga.

Također, prilikom izbora dobavljača za održavanje postojećih integralnih informacionih sistema, putem pregovaračkog postupka bez objave obavještenja, nije osigurana aktivna konkurencija, što nije u skladu s Zakonom o javnim nabavkama“, navedeno je.

Dalje su upozorili i na neusklađenost pravilnika o plaćama:

U izvještaju je istaknuto i da „neprovođenje Plana restrukturiranja zdravstvene djelatnosti i reorganizacije zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo, na osnovu kojeg je donesen Akcioni plan kojim je definirana dinamika reorganizacije pojedinih zdravstvenih ustanova, zbog čega nije došlo do promjene u organizaciji zdravstvene zaštite. Kao neke od posljedica, ističu se i da liječenje teško oboljele djece nije dobro rađeno, jer nije bilo dovoljnog pristipa fondovima.

Zanimljiv je i detalj u vezi potpomaganja vantjelesne oplodnje.

Revizori, međutim, Zavodu zdravstvenog osiguranja nisu dali negativno, već „mišljenje s rezervom“.

Negativno mišljenje dato je 2015. godine, kada je vršena zadnja revizija ZZO KS.

U odgovorima na pitanja politicki.ba objašnjeno nam je da je tako urađeno jer „mišljenje s rezervom se daje kada revizor, na osnovu dovoljnih revizorskih dokaza, zaključi da su pogrešni prikazi značajni ali ne i prožimajući za finansijske izvještaje, odnosno kada utvrdi značajna, ali ne i prožimajuća odstupanja aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija od utvrđenih kriterija“.

Šta god da to tačno značilo, revizori na naš upit da li je u ZZO počinjen kriminal odgovaraju da oni nisu zaduženi za to.

U Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, i pored naših ponovljenih upita, nisu nam odgovorili na pitanja u vezi nalaza revizije.

U Kantonalnom tužilaštvu Sarajevo rekli su nam da im revizori nisu dostavili ovaj izvještaj.

Dodatno pitanje da li je Tužilaštvo KS po službenoj dužnosti otvorilo istragu, ostao je – zasad – bez odgovora.

 

Totalna rasprodaja pravde: Black Friday u Tužilaštvu BiH

Nermin Alešević je kriv zbog toga što je snimao sastanak sa Milanom Tegeltijom na kojem mu predsjednik VSTV-a obećava da će porazgovarati sa tužiteljicom koja postupa u predmetu u kojem je Alešević oštećeni. Nermin Alešević je kriv, a Milan Tegeltija je nevin zato što je kao predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća obećao da će porazgovarati sa tužiteljicom Dalidom Burzić o predmetu u kojem je Alešević oštećeni. Nermin Alešević je optužen, a Dalida Burzić i Milan Tegeltija su svjedoci. Nermin Alešević je od Tužilaštva tražio imunitet kako bi svjedočio protiv službenika SIPA-e i Milana Tegeltije, ali je, na kraju, imunitet dobio predsjednik VSTV-a. Jer Milan Tegeltija je, ipak, imenovao državne tužitelje, a Nermin Alešević ih je prijavljivao zbog kriminala.

Fadil Novalić je “kriv” zato što je angažovao svog savjetnika da isposluje dozvolu Srebrnoj malini za uvoz sumnjivih respiratora iz Kine. Alaksandar Zolak je, kao direktor Agencije za lijekove, potpisao rješenje kojim je Srebrnoj malini Fikreta Hodžića dopušten “hitni uvoz” respiratora. Fadil Novalić je optužen, Aleksandar Zolak – nije. Fikret Hodžić je optužen, Aleksandar Zolak – nije. Fadil Novalić je uhapšen zato što potpisao odluku o isplati 10 miliona maraka Srebrnoj malini za kupovinu respiratora. Jelka Miličević nije uhapšena zato što je supotpisala odluku o isplati 10 miliona maraka Srebrnoj malini. Za Fadila Novalića Tužilaštvo BiH je tražilo pritvor zbog slučaja Respiratori. Za Jelku Miličević nisu tražene ni mjere zabrane zbog slučaja Respiratori. Oboje su na kraju optuženi. Novalić je vođa udružene kriminalne grupe, a Jelka Miličević je tek “nesavjesno radila”.

“Tužiteljstvo BiH je formiralo predmet nakon zaprimljene informacije da su nepoznati počinitelji tokom jučerašnjeg dana provalili u stan u Sarajevu koji koristi članica VSTV-a Monika Mijić i tom prilikom otuđili, između ostalog, i predmete koji se mogu dovesti u vezu sa aktualnim dešavanjima u VSTV-u”, saopćio je žurni Boris Grubešić.

“U moj stan nije provaljeno, ništa nije ukradeno, pričam sa svoj telefona”, kazala je Monika Mijić novinarima BIRN-a.

Dakle,Tužilaštvo BiH istražuje navode o provali u stan članice VSTV-a u koji nije ni provaljeno. Istražuje krađu predmeta koji nisu ukradeni. I već sumnjaju da se ukradeni predmeti mogu povezati sa “posljednjim zbivanjima u VSTV-u”. A posljednja zbivanja u VSTV-u su poziv Milanu Tegeltiji da podnese ostavku. Nakon čega će se, kako je i on sam najavio, “početi da pori džemper”. Osim ako državni tužilac Oleg Čavka ne iskoristi svoje “hakerske” sposobnosti pa u predmetu Monike Mijić pronađe ključne dokaze koje će Tegeltiju ostaviti na čelu bh. pravosuđa.

Istraga ekskluzivno objavljuje nacrt optužnice u predmetu “Respiratori”: Novalić, Solak i Hodžić optuženi, Aleksandar Zolak “ispario”

Tužilaštvo BiH završilo istragu u predmetu “Respiratori” i uskoro će biti podignuta optužnica protiv federalnog premijera Fadila Novalića, suspendovanog direktora Federalne uprave Civilne zaštite Fahrudina Solaka, te vlasnika “Srebrene maline” Fikreta Hodžića. Mada je bio pod istragom, optužnicom neće biti obuhvaćen direktor Agencije za lijekove BiH Aleksandar Zolak koji je potpisao dozvole “Srebrnoj malini” da uveze respiratore iz Kine.

Istraga.ba u posjedu je nacrta ove optužnice i možete je pročitati na ovom linku. Uglavnom, Fadil Novalić, Fahrudin Solak i Fikret Hodžić bit će optuženi za “udruživanje radi činjenja krivičnih djela”, potom za zloupotebu položaja ili ovlaštenja, pranje novca, krivotvorenje službene isprave i primanje dara ili drugih oblika koristi.

U prvoj tački nacrta optužnice Tužilaštvo BiH obrazložilo je način nabavke spornih respiratora iz Kine, navodeći da su se Novalić, Solak i Hodžić udružili kako bi skuplje platili respiratore koji su isporučeni, što im je “omogućilo protupravno sticanje koristi u u njima poznatim iznosima”.

Tužilaštvo BiH, interesantno, nije utvrdilo koji su to iznos Novalić i drugi prisvojili sebi na osnovu zloupotreba prilikom nabavke respiratora iz Kine.

“Korist bi bila podijeljena između pripadnika Udruženja po realizaciji planiranog, pri tome pristajući da roba kao predmet ugovaranja ne služi svrsi nabavke”, navedeno je na kraju prve tačke narta optužnice.

Drugom tačkom optužnice objašnjen je sam način nabavke respiratora, a Tužilaštvo navodi da su isključivo zdravstvene ustanove mogle nabavljati medicinska sredstva po hitnoj proceduri, što je utvrđeno i zaključkom na sjednici Vlade FBiH 16. marta 2020. godine. No, ono što je interesantno, ovdje se pominje i uloga dopremijera Federacije BiH Jelke Miličević koja nije obuhvaćena optužnicom.

“Fadil Novalić, iskoristivši ovlaštenja premijera Federacije BiH, zajedno sa dopremijerom FBiH, dana 3. aprila 2020. godine potpisao je prethodno pripremljene naloge za isplatu, što je bio osnov da se sa računa Budžeta FBiH na račun pravnog lica F.H. Srebrna malina izvrši transfer novca u ukupnom iznosu od 10.530.000 KM”, piše u nacrtu optužnice.

Jelka Miličević je, dakle, bila supotpisnik odluke o isplati novca Srebrnoj malini, ali njenog imena nema u optužnici Tužilaštva BiH.

Nadalje, u nacrtu optužnice je navedeno da je Fadil Novalić, koristeći svoj položaj premijera, naložio svojim saradnicima da preko Agencije za lijekove i medicinska sredstva “isposluju” upis Srebrne maline u registar veleprometnika medicinskih sredstava. U ime premijera Novalića taj posao je obavio njegov saradnik H.G. (vjerovatno Hasan Ganibegović), koji je pozvao službenike Agencije i tražio od njih izdavanje takve dozvole. Na kraju, Agencija za lijekove je dala saglasnost Srebrnoj malini za hitan uvoz medicinske opreme. Dozvole je potpisao direktor Aleksandar Zolak koji je, također, bio obuhvaćen istragom. Međutim, njegovog imena nema u nacrtu optužnice Tužilaštva BiH.

NAJČITANIJI ČLANCI

SIPA pretresa više lokacija u Srebrenici: Predsjednik lokalnog SDP-a fiktivno registrovao...

Pripadnici SIPA-e od jutros pretresaju nekoliko lokacija na području Srebrenice i Tuzle, saznaje Istraga.ba. Pretresi se vrše i u prostorijama Opštine Srebrenica. Akcija je...