Centralna izborna komisija BiH razmatra mogućnost poništavanja ovjere političkog subjekta Ujedinjena Srpska Nenada Stevandića, a konačna odluka će, saznaje Istraga.ba, biti donesena na nekoj od narednih sjednica Komisije.

Ukoliko, pak, ne bude dovoljno ruku za uklanjanje Stevandićeve stranke iz izbornog procesa na predstojećim lokalnim izborima, CIK će Ujedinjenu Srpsku kazniti maksimalnom novčanom kaznom u iznosu od 10 hiljada maraka, te skidanjem sa liste svih kandidata koji su učestvovali u realizaciji nedavno objavljenog TV spota  kojim se širi etnička, međuvjerska i međunacionalna mržnja u BiH.

O sankcijama Ujedinjenoj Srpskoj danas je, prema informacijama Istraga.ba, raspravljao i Kolegij CIK-a, a najmanje tri člana su za poništavanje ovjere Ujedinjene Srpske. Dvoje članova CIK-a, Irena Hadžiabdić i Vlado Rogić, su protiv, dok preostalo dvoje članova još uvijek nije zauzelo konačni stav o poništavanju ovjere političkog subjekta. Stručna služba CIK-a za današnji Kolegij je pripremila prijedlog sankcije za Ujedinjenu Srpsku. U pitanju je novčana kazna u iznosu od 10 hiljada maraka. No, tri člana CIK-a su naveli mogućnost i poništavanja ovjere političkog subjekta, što je predviđeno i Izbornim zakonom.

“Centralna izborna komisija BiH, kada odlučuje po službenoj dužnosti ili kada odlučuje o prigovorima i žalbama, ima ovlaštenja da naredi izbornoj komisiji, Centru za birački spisak ili biračkom odboru da preduzmu mjere kojima se otklanjaju utvrđene nepravilnosti. Centralna izborna komisija BiH takođe ima ovlaštenja da izrekne sljedeće sankcije: novčanu kaznu koja ne prelazi iznos od 10.000 konvertibilnih maraka; uklanjanje imena kandidata sa kandidatske liste ako se utvrdi da je kandidat lično odgovoran za povredu; poništenje ovjere političke stranke, koalicije, liste nezavisnih kandidata ili nezavisnog kandidata i zabranu angažiranja određenog lica za rad na biračkom mjestu, u Centru za birački spisak, u općinskoj izbornoj komisiji ili drugoj izbornoj komisiji uspostavljenoj u skladu sa članom 2.21 ovog Zakona, navedeno je u članu 6.7. Izbornog zakona BiH.

Istim Zakonom, članom 7.3., definisana je lista prekršaja na osnovu kojih bi navedene sankcije mogle biti izrečene. Kandidatima na izborima je, prema tom zakonu, zabranjeno “koristiti se jezikom koji bi nekoga mogao navesti ili podstaći na nasilje ili širenje mržnje, ili objavljivati ili upotrebljavati slike, simbole, audio i video zapise, SMS poruke, internet komunikacije ili druge materijale koji mogu tako djelovati”.

Dakle, postoji pravni osnov za poništavanje ovjere kandidature Ujedinjenoj Srpskoj, ali se pojedini članovi CIK-a plaše sudske prakse. Stoga se, kao najvjerovatnija opcija, razmatra novčana sankcija u iznosu od 10 hiljada maraka, te skidanje sa liste kandidata Dušana Markovića Duleta, nosioca liste Ujedinjene Srpske za Gradsku skupštinu u Tesliću.

lista Ujedinjene Srpske za Teslić

Dušan Marković zvani Dule je, naime, jedan od aktera spornog spota koji je naišao na osude, kako domaće, tako i međunarodne javnosti. On u spotu glumi snagatora  koji iz kafane izbacuje Bošnjake, Hrvate i Albance.

Dušan Marković u spotu Ujedinjene Srpske

“Teslićki vitez” nadimak je Duška Markovića u rodnom gradu. On je pravnik  u ŠG „Borja“ Teslić i, porema pisanju lokalnih tesličkih portala, “zasigurno je najveći čovjek Teslića i okoline. Učestvovao je u takmičenjima bacanja “kamena s ramena” i “natezanje konopca”.

Stevandićev kandidat Marković na takmičenju

Delistiranje Dušana Markovića zvanog Dule skoro je pa izvjesna opcija. CIK je, prema informacijama Istrage, zatražio da se u narednim danima obave dodatne provjere cijelog slučaja, a za jednu od narednih sjednica Komisije će biti pripremljene tri različite odluke koje bi trebale biti stavljene na glasanje. Prva – poništavanje ovjere političkom subjektu Ujedinjena Srpska i izricanje novčane sankcije u iznosu od 10 hiljada maraka. Druga opcija je izricanje samo novčane sankcije, a treća izricanje novčane kazne od 10 hiljada maraka plus skidanje sa lista Ujedinjene Srpske svih onih kandidata koji su bili uključeni u izradu spornog spota.